Østfold Byggprosjektering AS

Østfold Byggprosjektering har både private og profesjonelle som sin kundegruppe. Vi kan være en støttespiller gjennom hele byggeprosessen eller kun utføre konkrete og spesifikke tjenester.

Vi har som målsetning å levere våre tjenester innen avtalt tid til en konkurransedyktig pris.

Her er noen av de tjenestene vi oftest hjelper våre kunder med og har bred erfaring i, men har du oppgaver som strekker seg ut over dette, ikke tvil med å ta kontakt på telefon 906 22 057 eller e-post post@knutbygg.no

Tjenester

Tegneoppdrag

 • Ene- og flermannsboliger
 • Fritidshus og hytter
 • Landbruk- og fabrikkbygg
 • Tilbygg
 • Garasjer
 • Restaurering og rehabilitering

Prosjektering

 • Kalkulasjon
 • Kostnadsberegninger
 • Masseberegninger
 • Byggebeskrivelser
 • Anbudsdokumenter
 • Branntekniske redegjørelser

Konsulenttjenester

 • Byggesøknader
 • Søknader om lokal eller sentral godkjenning
 • Prosjektledelse
 • Prosjektoppfølging
 • Deling/endring av eiendom
 • Generelle råd og veiledning

Godkjenninger

Østfold Byggprosjektering innehar sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet for å stå ansvarlig i byggesaker med ansvarsrett som ansvarlig søker i byggesaker i hele Norge. Vi har også sentral godkjenning i området arkitektur og prosjektering. Vi er også godkjent som energirådgiver hos Enova.

Kontakt

Går dere med planer om å bygge, så kontakt oss for en uforpliktende og hyggelig samtale!. Besøk oss gjerne på Facebook.

Telefon

906 22 057

E-post

post@knutbygg.no